nederlands
français
english
deutsch

KUNSTKRING : XIII - Antwerpen (1891-1899)

--------------------------------------------------------------------------

De XIII  (lees Dertien) was een vereniging van beeldende kunstenaars in Antwerpen die de kunst wil bevrijden van het academisme. Zij zetten zich in voor de vernieuwing van het artistieke leven in Antwerpen door de jaarlijkse organisatie van een 'Salon' in Antwerpen, evenals door deelname aan groepstentoonstellingen.

De kunstkring 'De XIII' werd gesticht in februari 1891 en had doelstellingen die gelijklopend waren aan deze van de kring 'Les XX'  (lees Twintig) uit Brussel, waarmee de groep zich bewust afzette van Als ik Kan in Antwerpen. De eerste tentoonstelling werd in datzelfde jaar georganiseerd. Ze bestonden tot in 1899 en richtten, verspreid over hun hele bestaan, slechts drie salons in. Hieraan namen bekende kunstenaars deel.

TENTOONSTELLINGEN :

1. Tentoonstelling - 1891

2. Tentoonstelling - ?

3. Tentoonstelling - ?

LEDEN :

Talrijke leden maakten tevens deel uit van de kring Arte et Labore.

De oprichters ervan zijn Léon Abry, Emile Claus, Edouard De Jans, Henri De Smeth, Edgard Farasyn, Maurice Hagemans, Frans Hens, Evert Larock, Romain Looymans, Henry Luyten, Charles Mertens, Henry Rul, Leo Van Aken, Louis Van Engelen, Piet Verhaert en Theodore Verstraete.

GENODIGDEN :

Gelijkgezinden uit binnen- en buitenland werden tot deelname uitgenodigd, waaronder :
Albert Baertsoen, Hubert Bellis, Franz Binjé, Albéric Collin, Adrien-Joseph Heymans, Fernand Khnopff, Max Liebermann, Constantin Meunier, Isidore Meyers, Henry Rul, Jan Stobbaerts, Alexandre Struys, Gustave Vanaise en Guillaume Van Strydonck.

Henry van de Velde verweet deze kring haar academisme en haar eerder mercantiele dan artistieke ambities.

 

Bronnen : LFM, Nos Artistes Anversois

lfm logo