NL  -  FR  -  EN  -  DE

 

Lodewijk  Mortelmans
1868-1952  Componist

 

 

Frans  Mortelmans
1865-1936  Kunstschilder

 

 
 
Publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 24 maart 1994 onder nr. 5698/94
In de mate van het mogelijk werden bronnen vermeld. Enige vergetelheid kan ons steeds opgegeven worden voor rechtzetting.
 
Privacy & GDPR   -   Lidgelden