NL  -  FR  -  EN  -  DE

Stichting Mortelmans - Doelstelling

 
    De  Stichting Mortelmans  stelt  zich  tot  doel  om  zowel de  muziek  van  Lodewijk  Mortelmans,  alsook  de  schilderkunst  van  Frans  Mortelmans  beter  bekend  te  maken  in  binnen-  en  buitenland.
    De (familie) kunstenaars  Ivo  MortelmansAntoon  Mortelmans en  Franck  Mortelmans, alsook  Bertha  Schiltz  worden  toegelicht.
 

Lodewijk MortelmansDe vzw werd opgericht te Antwerpen op 24 maart 1994.
 
Aanvankelijk startte de vzw onder de naam "Stichting Lodewijk Mortelmans",
dewelke in 2002 wijzigde in "vzw Lodewijk & Frans Mortelmans", en sinds 2014 in "Stichting Mortelmans".
 
De vzw wil de erkenning en waardering voor de werken van zowel de componist als de kunstschilders bevorderen en stimuleren. Haar doel is de organisatie van concerten, het promoten van CD opnames, en het tentoonstellen van schilderijen in diverse galeries en musea.
 
Bovendien wil de Stichting Mortelmans bijdragen tot het wetenschappelijk patrimonium door inventarisatie en bestudering van het oeuvre en het leven van de kunstenaars.
 
 
Er zingt in de ziel van den dichter een wonderlied; en zijne kunst is,
juist dat lied der ziel in woorden duidelijk te maken, in rythmen en klanken.
Toonkunstenaars met dichterziel vangen dat liedeken op, en dragen het gemoedelijk
in geest en hert, dagen en maanden en jaren, en 't vergroeit bij hen in rythmeerende
toonen, in hooger muziek, met dien walm en geur der natuur, met dien walm en wasem
der natuur, met dien walm en wasem der dichtende ziel.
Dichter en toonkunstenaar verstonden malkaar. Zij ademden samen; zij werden één,
en het lied in woorden is geworden een lied in toonen, die uitwalmen en geuren
uit beider ziel in luisterende lucht.
Dat hebbe ik bij het hooren der Gezelleliederen van Mortelmans mogen denken, voelen en genieten.
Dat gij dat ook met de uitgave van Mortelmans liederen genieten moget,
dat wensche ik U.
Hugo Verriest

 

Website - Statistieken

Einde 2018 is onze website uitgegroeid tot een trefpunt met meer dan 3800 bezoekers uit 82 landen.
De muziek van Lodewijk Mortelmans en de schilderkunst van Frans Mortelmans worden intussen wereldwijd gesmaakt.
Sinds de opstart van deze vzw in 1994 werden al 51 CD's uitgebracht die muziek bevatten van Lodewijk Mortelmans, en stijgen de bezoekersaantallen bij elke tentoonstelling met werken van Frans Mortelmans.
 
graphicDe statistieken van deze website bevestigen de internationale erkenning van hun werken, met bezoekers uit landen zoals:
Amerika, Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Indië, Italië, Ivoorkust, Japan, Kroatië, Mexico, Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oekranië, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, Taiwan, Turkije, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland, ..

 

lfm logo