nederlands
français
english
deutsch

LINKS : HUIS MORTELMANS

--------------------------------------------------------------------------

Franck MortelmansFrans MortelmansLodewijk MortelmansBoterhamstraat 1 - 2000 Antwerpen

 
 Het Huis Mortelmans is een privaat museum en gevestigd op nauwelijks 20m van het ouderlijk woonhuis op het Klapdorp 121, waar verscheidene generaties Mortelmans zijn opgegroeid. De tentoonstellingsruimten zijn gelegen op de 1e en 2e verdieping.
 
Hier worden de kunstenaars Lodewijk Mortelmans, Frans Mortelmans en Franck Mortelmans in het daglicht gesteld.
Ook de kunstkringen De Scalden en Lumiére krijgen de nodige aandacht.
 

Dankzij de medewerking van de Stichting Mortelmans vzw, die hier de Bösendorfer oefenpiano van Lodewijk Mortelmans heeft ondergebracht, biedt dit na afspraak bepaalde mogelijkheden. Wijlen pianist Philibert Mees heeft vele jaren op dit uitzonderlijk muziekinstrument gespeeld. Hij had de piano gekocht van componist en dirigent Ivo Mortelmans, zoon van Lodewijk. Meerdere pianisten zoals Jozef de Beenhouwer, Peter Vanhove, Nina Ardashirova, Sylvia Traey, Gabriel Hollander, Kiyotaka Izumi, hebben ons het genoegen gebracht om op deze piano te spelen.

--------------------------------------------------------------------------

 

Bösendorfer piano Lodewijk MortelmansPhilip Heylen, schepen van cultuur Stad AntwerpenDe officiële opening had plaats op zaterdag 30 april 2011.
 
Op deze speciale dag werden Philip Heylen, schepen van cultuur van de Stad Antwerpen, verwelkomd, alsook vele familieleden en sympathisanten.
Peter Vanhove heeft toepasselijk enkele pianowerken van Lodewijk Mortelmans op de Bösendorfer gespeeld.
 

Huis MortelmansHuis MortelmansGuido Persoons & Wim Debuck
Huis MortelmansHuis MortelmansKiyotaka Izumi
Kiyotaka IzumiHuis MortelmansHuis Mortelmans

--------------------------------------------------------------------------

 

Jozef De Beenhouwer

NAVEA - SABAM :  Nr 1

Lodewijk Mortelmans was ook medeoprichter, stichtend lid en de eerste voorzitter van de auteursvereniging NAVEA, met als stamnummer Nr. 1 en was tevens lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten.

(het huidige SABAM in België)

 
SABAM gedenkplaatSABAM gedenkplaatSABAM : GEDENKPLAAT

Als blijk van appreciatie heeft SABAM een koperen gedenkplaat geschonken. Dirk Schiltz mocht deze in ontvangst nemen uit handen van Ben Geyselinck, (gewezen secretaris) en Jan Baeyens (huidig secretaris) van de SABAM vrienden.

 

          Deze plaat prijkt nu op de gevel van het Mortelmans huis.

 

1923 Muziekwarande

 
Van 1930 tot 1932 was het tijdschrift "De Muziekwarande" het officieel tijdschrift van NAVEA.
Het werd opgericht door Emiel Hullebroek en bestond van 1922 tot in 1932.
 
 
 

1923 Muziekwarande
 
 
 
 

   Verschenen in de Muziekwarande van 01.01.1923
Het bestuur der Nationale Vereeniging voor Auteursrecht is als volgt samengesteld :
 - Lodewijk Mortelmans, voorzitter,
 - Lode Bakelmans en Emiel Hullebroeck, ondervoorzitter,
 - Lode Monteyne, secretaris,
 - Edward Verheyden, hulp-secretaris,
 - Frans Van Dyck, penningmeester,
 - Flor Alpaerts en Jan Broecks, leden
 

--------------------------------------------------------------------------

 

PUBLICATIES

De Rupelkoerier 02.10.2011          Gazet van Antwerpen 16.08.2011                                                   2012 Sabam Mag69  PDF : Magazine SABAM nr 69

Ontdekkingen :

Gazet van Antwerpen 25-26.0.2013   Gazet van Antwerpen 25-26.0.2013   Gazet van Antwerpen 25-26.0.2013
TOP

lfm logo