NL  -  FR  -  EN  -  DE

Belgische Muziekcentra

 
SVM Studiecentrum Vlaamse Muziek
 
 
 
 
Jan Van Rijswijcklaan 155
BE - 2018 Antwerpen
Tel  : +32 (0)3 244 18 20 
Jan Dewilde, wetenschappelijk coördinator
jan.dewilde@ap.be
www.svm.be
 
Muziekcentrum Vlaanderen
 
 
 
 
Steunpunt voor de professionele muzieksektor in Vlaanderen
Steenstraat 25
BE - 1000 Brussel
Tel  : +32 (0)2 504 90 90
info@muziekcentrum.be
www.muziekcentrum.be
 
 
AMVC Letterenhuis
 
 
 
 
Het centrale literatuurarchief van Vlaanderen
Minderbroedersstraat 22
BE - 2000 Antwerpen
Tel  : +32 (0)3 222 93 20
amvc.letterenhuis@stad.antwerpen.be
www.amvc.be
 
 
Resonant vzw
 
 
 
 
Resonant vzw - Centrum voor het vlaams muzikaal erfgoed
Parijsstraat 72 B
BE - 3000 Leuven
Tel  : +32 (0)16 32 99 55
info@resonant.be
www.muzikaalerfgoed.be
 
Koor & Stem vzw
 
 
 
 
Een landelijke organisatie voor het koorleven in Vlaanderen
Zirkstraat 36
BE - 2000 Antwerpen
Tel  : +32 (0)3 237 96 43
info@koorenstem.be
www.koorenstem.be
 
Kon. Elisabeth  Wedstrijd
 
 
 
 
Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België
Secretariaat: IMKEB vzw
Wolstraat 20
BE - 1000 Brussel
Tel  : +32 (0)2 213 40 50
info@imkeb.be
www.imkeb.be
 
Kon. Elisabeth  Wedstrijd
 
 
 
 
Klassiek Centraal vzw
Varkensstraat 5
BE - 2800 Mechelen
info@klassiek-centraal.be
www.klassiek-centraal.be
 

 

 

Producties en platenmaatschappijen

 
 
Phaedra CD
 
 
 
 
 
 
www.phaedracd.com
Naxos
 
 
 
 
 
 
www.naxos.com
Pavane Records
 
 
 
 
 
 
www.pavanerecords.be
Decca Classics
 
 
 
 
 
 
www.deccaclassics.com
Deutsche Grammophon
 
 
 
 
 
 
www.deutschegrammophon.com
Universal Classics
 
 
 
 
 
 
www.universalclassics.com

 

 

 

Partituren

 
 
Metropolis Music Publishers
 
 
 
 
Metropolis Music Publishers
Contact Manager : Bob Van de Velde
Fax: +32 (0)3 400 50 15
bob@metropolis-music.com
office@metropolis-music.com
www.metropolis-music.co
 
 
MyPartitor
 
 
 
 
MY PARTITOR by Metropolis Music
Download de uitgegeven werken van 'Lodewijk Mortelmans' via de digitale partiturenbibliotheek MyPartitor
www.mypartitor.com
www.metropolis-music.com
www.ummp.eu
www.crescendo-music.com
 
Crescendo Music
 
 
 
 
Jan Van Rijswijcklaan 7
BE - 2018 Antwerpen
Tel. +32(0)3 216 98 46
Fax +32(0)3 216 98 04
 
Herestraat 7
BE - 3000 Leuven
Tel +32 (0)16 295 495
Fax +32(0)16 226 499
www.crescendo-music.be
 
ALSBACH - Muziekuitgeverij Amsterdam
Alsbach NL Alsbach NL Alsbach NL
 
Johann Adam Alsbach - ° 12.04.1873 Rotterdam - † 20.05.1961 Amsterdam)
 
Geschiedenis
Johann Alsbach nam in 1903 de leiding over van muziekuitgeverij en muziekhandel G. Alsbach & Co., in 1866 te Rotterdam gesticht door zijn vader Carl Georg Alsbach (1830-1906). In 1909 heeft Johann Alsbach de Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers opgericht, waarvan hij bijna veertig jaar voorzitter is geweest. In deze hoedanigheid is hij betrokken geweest bij de voorbereiding van de ondertekening door Nederland van de Conventie van Bern ter bescherming van auteursrecht. Ook was hij betrokken bij de oprichting van Maneto (Manifestatie Nederlandse Toonkunst, 1935) en van Donemus. Tot kort voor zijn dood had hij zitting in de Raad van Beheer van deze organisatie. Na de dood van Johann Alsbach is de firma overgenomen door Editions Basart.
 
Collectie
In 1898 heeft G. Alsbach & Co. het fonds en de winkel van de Amsterdamse firma Brix von Wahlberg aangekocht en is van Rotterdam naar Amsterdam verhuisd. Door de overname van Brix von Wahlberg kwam Alsbach in het bezit van de fondsen van vroegere Amsterdamse muziekuitgevers uit de jaren ca. 1830 -1895, eerder overgenomen door Brix von Wahlberg. Deze bevatten talrijke Nederlandse composities.
Door hieraan eigen uitgaven toe te voegen, alsmede Nederlandse composities gepubliceerd door andere uitgevers, heeft Johann Alsbach de grondslag gelegd voor wat hij een ‘Nederlandsch Muziekarchief’ noemde. Dit zou nagenoeg alle werken van Nederlandse componisten hebben moeten bevatten, gepubliceerd sinds het begin van de 19e eeuw.
In 1939 heeft Alsbach zijn archief aangeboden aan de Stichting Nederlandse Muziekbelangen, gevestigd bij BUMA. Sindsdien is de collectie niet uitgebreid.
In 1982 is de collectie door BUMA overgedragen aan BFO Centrum Nederlandse Muziek (voorheen Bumafonds) in Hilversum.
In 1997 is de collectie in bruikleen gegeven aan de muziekbibliotheek van het Gemeentemuseum Den Haag. Deze bibliotheek is in 1999 opgenomen in het Nederlands Muziek Instituut.
De Alsbach Collectie omvat ongeveer 14.000 uitgaven en bestrijkt de periode 1800-1940.
 
(bron Wikipedia)
LFM