nederlands
français
english
deutsch

Lodewijk Mortelmans 1868-1952

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Lied van Mignon

Het gedicht "Mignon" "Kennst du das Land" van Goethe werd door meerdere componisten tot een lied verwerkt.

Lodewijk Mortelmans had aan zijn leermeester, Peter Benoit, beloofd uitsluitend liederen te componeren op teksten van Nederlandstalige dichters. Hierop heeft hij 2 uitzonderingen gemaakt: voornoemd gedicht en "L'ennemi" op tekst van Baudelaire.

-------------------------------------------------------------

Opera : De Kinderen der Zee

Fragment - Kinderen van de Zee - 1904Fragment van het thema der noodlottige voorspelling uit
"De Kinderen der Zee",     aan m'n vriend Jules Baetes
  Lod. Mortelmans 30 jan. 1904

 Uit '1945 Van-Nu-en-strakser-der-Muziek :
Toen Mortelmans in 1893 den eersten prijs van Rome behaalde, ging in zijn geest reeds de gedachte aan een opera om.
Hij verklaarde dat hem was gevraagd een werk te maken voor het Nederlandsch Lyrisch Tooneel, maar een geschikt libretto laat op zich wachten. De moeilijkheden ten opzichte van den tekst waren des te zwaarder, daar Mortelmans verklaarde in geen geval een traditioneele opera te willen schrijven. Hij ziet zichzelve voor de keuze tusschen het Wagneriaansche muziekdrama, en het lyrisch drama zooals Benoit en Fibich het opvatten.

lfm logo