NL  -  FR  -  EN  -  DE

Lodewijk Mortelmans 1868-1952

 

Catalogus - info

Enerzijds is hier ter inzage de catalogus met 257 werken uit de bibliotheek van CeBeDem, zoals ons in 2009 aangereikt.
Anderzijds een chronologisch-systematische lijst, door Dr. J.L.Broeckx, die reikt tot de datum van publicatie van het boek '1945 Van-Nu-en-strakser-der-Muziek'.
En ten laatste een lijst van verschillende opnamen die bij de BRT bestaan. [huidige VRT - Belgische Radio & Televisie]
 

Lied van Mignon

Het gedicht "Mignon, Kennst du das Land" van Goethe werd door meerdere componisten tot een lied verwerkt.
Lodewijk Mortelmans had aan zijn leermeester, Peter Benoit, beloofd uitsluitend liederen te componeren op teksten van Nederlandstalige dichters. Hierop heeft hij 2 uitzonderingen gemaakt: voornoemd gedicht en "L'ennemi" op tekst van Baudelaire.
 

Opera: De Kinderen der Zee

Phaedra IFF 92097De 'Kinderen der Zee' is Mortelmans' enige opera. Vermoedelijk was die opera bedoeld om in 1918 het zilveren jubileum van de Koninklijke Vlaamse Opera in Antwerpen luister bij te zetten, maar WO I besliste daar anders over. Uiteindelijk werd het seizoen 1919-1920 uitgeroepen tot jubileumseizoen waarbij tijdens een feestweek in maart 1920 twee populaire Vlaamse opera's werden hernomen, zijnde 'Herbergprinses' van Jan Blockx en 'Quinten Massys' van Emile Wambach.
Op 27 maart 1920 ging 'De Kinderen der Zee' in wereldpremière. Het libretto is van toneelauteur Rafaël Verhulst (1866-1941). De ondertitel is dan ook 'dramatisch zangspel in drie bedrijven'.
Het stuk is in rijm geschreven en geconcipieerd in aria's, duetten en koren. In de publicatie van Verhulsts toneelstuk, dat in 1900 door de stad Antwerpen 'in den wedstrijd van toneelletteren' was bekroond, werd al vermeld dat het 'wordt getoonzet door Lodewijk Mortelmans'.
Het stuk speelt zich af aan zee tijdens de zeventiende eeuw, 'toen de vuurtorens nog gestookt werden'.
   Uit CD Phaedra IFF 92097 door Jan Dewilde, SVM
 
Fragment 1904 Kinderen van de ZeeFragment van het thema der noodlottige voorspelling uit "De Kinderen der Zee",
   aan m'n vriend Jules Baetes
   Lod. Mortelmans 30 jan. 1904
 
Uit '1945 Van-Nu-en-strakser-der-Muziek:
Toen Mortelmans in 1893 den eersten prijs van Rome behaalde, ging in zijn geest reeds de gedachte aan een opera om.
Hij verklaarde dat hem was gevraagd een werk te maken voor het Nederlandsch Lyrisch Tooneel, maar een geschikt libretto laat op zich wachten. De moeilijkheden ten opzichte van den tekst waren des te zwaarder, daar Mortelmans verklaarde in geen geval een traditioneele opera te willen schrijven. Hij ziet zichzelve voor de keuze tusschen het Wagneriaansche muziekdrama, en het lyrisch drama zooals Benoit en Fibich het opvatten.

 

LFM