NL  -  FR  -  EN  -  DE

Lodewijk Mortelmans 1868-1952

 

Track
CD
Bezetting
Als de Ziele luistert
In Flanders' Fields, Vol. 19
In Flanders' Fields - The classical songs
Kamerkoor Ad Parnassum
Perels
When the soul listens
In Flanders' fields, vol. 97 De Kinderen der Zee
Piano - Bariton
Piano - Sopraan
Koor
Piano - Sopraan
Piano - Sopraan
Orkest - Sopraan
Avond in den Herfst
In Flanders' Fields, Vol. 19
Piano - Bariton
Avondlied
Miniature
When the soul listens
Piano
Piano
't Avondt
In Flanders' Fields, Vol. 19
Perels
Piano - Bariton
Piano - Sopraan
Caecilia
In Flanders' fields, Vol. 50 - In Manus Tuas
When the soul listens
Koor
Piano
Daar zat een sneeuwwit vogeltje
When the soul listens
Piano
De Kinderen der Zee - Opera
   Dageraad en zonsondergang
   Act 3 - Finale
   Act 1 - Ivo's Liefdelied
   Act 2 - Liefdesduet
   Act 2 - Ballade van de Zee
   Act 3 - Afscheidsduet
  
 
In Flanders' fields, Vol. 33
In Flanders' fields, vol. 97 De Kinderen der Zee
In Flanders' fields, vol. 97 De Kinderen der Zee
In Flanders' fields, vol. 97 De Kinderen der Zee
In Flanders' fields, vol. 97 De Kinderen der Zee
In Flanders' fields, vol. 97 De Kinderen der Zee
 
Orkest
Orkest
Orkest - Tenor
Orkest - Tenor - Sopraan
Orkest - Bass-bariton
Orkest - Tenor - Sopraan
De Liereman - Miniaturen I
In Flanders' Fields, Vol. 27
Piano
De Vlaamsche Tale
In Flanders' Fields, Vol. 19
Piano - Bariton
Doornroosje
In Flanders' Fields, Vol. 19
Perels
Piano - Bariton
Piano - Sopraan
Eenvoud - Miniaturen I
In Flanders' Fields, Vol. 27
Piano
Eenvoudig Liedje- Miniaturen II
Belgian Works for Piano
Piano
Eenzame herder
Miniature
Piano
Elegie I - In Memoriam
Cara Klara 1
Lekeu, Blockx, De Boeck, Benoit, Mortelmans, Gretry
In Flanders' fields, Vol. 33
Romantic Orchestral Music by Flemish Composers Vol. I
Romantische Symfonische Muziek van Vlaamse Componisten
Orkest
Orkest
Orkest
Orkest
Orkest
Elegie II - Hartverheffing
Romantic Orchestral Music by Flemish Composers Vol. I
Romantische Symfonische Muziek van Vlaamse Componisten
Orkest
Orkest
Elegie IV - Treurdicht
In Flander's Fields vol. 96 - Where are the snows of yesteryear?
Orkest
Ellen, een Lied van de Smart
In Flanders' fields, vol. 97 De Kinderen der Zee
Orkest - Tenor
L'Enemi
In Flanders' Fields, vol. 84 - Een boeket vergeten Bloemen
Piano - Bariton
Evangelische diptiek
  - Epifanie (Drie Koningen)
  - Solemn Procession to Gethsemani
 
Flemish Connection IV
Flemish Connection IV
 
Orkest
Orkest
Fra Angelico's dansende engelen
Belgian Works for Piano
Flemish Romantic and Impressionist Piano Music
In Flanders' Fields, Vol. 19
Miniature
Cara Klara 4
When the soul listens
Piano
Piano
Piano
Piano
Piano
Piano
Geeft mij eens dien dag
Antwerpse koormuziek - Audite Nova
In Flanders' fields, Vol. 50 - In Manus Tuas
Koor
Koor
Gemoedelijkheid
When the soul listens
Piano
't Groeit een Blomken
In Flanders' Fields, Vol. 19
Liederen op gedichten van Guido Gezelle
Perels
Piano - Bariton
Piano - Sopraan
Piano - Sopraan
Heer, mijn hert is boos en schuldig
In Flanders' fields, Vol. 50 - In Manus Tuas
Koor
Heil u moeder
Liederen op gedichten van Guido Gezelle
Piano - Sopraan
Helios
In Flanders' Fields, Vol. 33
Orkest
Herfststemming
Belgian Works for Piano
In Flanders' Fields, Vol. 19
Miniature
When the soul listens
Piano
Piano
Piano
Piano
Het jonge jaar
In Flanders' Fields - The classical songs
Perels
Piano - Sopraan
Piano - Sopraan
Het strooien dak
Liederen op gedichten van Guido Gezelle
Piano - Sopraan
Het was een maget
Christmas Carols - Kerstliederen - Chants de Noël
Orkest
Het Wielewaalt en Leeuwerkt
Belgian Works for Piano
Flemish Romantic and Impressionist Piano Music
In Flanders' Fields, vol. 15
Klara Top 75 - CD 2
Miniature
Romantische Vlaamse klaviermuziek
Vlaamse Pianomuziek
When the soul listens
Klara Top 100 - CD 8 Nr.77
Thomas speelt het zacht - CD 1 Nr.12
 
Piano
Piano
Piano
Piano
Piano
Piano
Piano
Piano
Piano
Piano
Hoe leutig
Perels
In Flanders' Fields, vol. 84 - Een boeket vergeten Bloemen
Piano - Sopraan
Piano - Bariton
Hoe schoon
Liederen op gedichten van Guido Gezelle
Piano - Sopraan
Hoe schoon de Morgendauw
In Flanders' Fields, Vol. 19
In Flanders' Fields - The classical songs
Perels
When the soul listens
Piano - Bariton
Piano - Sopraan
Piano - Sopraan
Piano - Sopraan
Homerische Symfonie
  - Van de helden
  - Herinneringen aan Patroklos' dood
  - Sirenengespeel en gezang
  - De genius van Hellas
 
Homerische Symfonie
Homerische Symfonie
Homerische Symfonie
Homerische Symfonie
 
Orkest
Orkest
Orkest
Orkest
Hooger als mijn oogen dragen
In Flanders' fields, Vol. 50 - In Manus Tuas
Koor
'k Hoore tuitend Hoornen
In Flanders' Fields, Vol. 19
Piano - Bariton
Humoresk
In Flanders' Fields, Vol. 19
Miniature
When the soul listens
Piano
Piano
Piano
Idyllische Naklank
(Idyllic Echoes)
When the soul listens
Piano
Impromptu
  - in si klein
Belgian Works for Piano
Miniature
Romantische Vlaamse klaviermuziek
When the soul listens
Piano
Piano
Piano
Piano
Improvisata
Belgian Works for Piano
When the soul listens
Piano
Piano
Innerlijk Klokkenspel
Belgian Works for Piano
When the soul listens
Piano
Piano
Innerlijke vreugde - Miniaturen III
Belgian Works for Piano
Miniature
Piano
Piano
Interludium - Miniaturen III
In Flanders' Fields, Vol. 27
Piano
Intermezzo - in A
Belgian Works for Piano
Flemish Romantic and Impressionist Piano Music
In Flanders' Fields, Vol. 19
Miniature
Romantische Vlaamse klaviermuziek
When the soul listens
Piano
Piano
Piano
Piano
Piano
Piano
't Is de Mandel
In Flanders' Fields, Vol. 19
Liederen op gedichten van Guido Gezelle
Gezelle Gezongen - Als de Ziele luistert
Perels
Piano - Bariton
Piano - Sopraan
Piano - Sopraan
Piano - Sopraan
Jesu, wijs en wondermachtig
Antwerpse koormuziek - Audite Nova
In Flanders' fields, Vol. 50 - In Manus Tuas
Kamerkoor Ad Parnassum
Met Stenen en Zand
Koor
Koor
Koor
Koor
Jeugd
Miniature
When the soul listens
Piano
Piano
Het Kerelskind
Als de kerels te gare zijn
Koor
Kerkhofblomme
Perels
In Flanders' Fields, vol. 84 - Een boeket vergeten Bloemen
Piano - Sopraan
Piano - Bariton
Kinderhartje- Miniaturen II
Belgian Works for Piano
In Flanders' Fields, Vol. 27
Miniature
Piano
Piano
Piano
Kinderwalsje
Vlaamse pianomuziek gespeeld door Philibert Mees
'unreleased'
Piano
 
Kindje, wat ben je toch zacht
In Flanders' Fields, Vol. 19
Perels
Piano - Bariton
Piano - Sopraan
Klaar Bloed en louter wonden
In Flanders' fields, Vol. 50 - In Manus Tuas
Koor
Kristientje Danst- Miniaturen II
Belgian Works for Piano
Miniature
Piano
Piano
Lentedag
Salve Antverpia, Romantic symphonic music from Antwerp
Orkest
Lenteopwelling- Miniaturen III
Belgian Works for Piano
Miniature
Piano
Piano
Lied van Mignon
In Flanders' fields, Vol. 33
Perels
Orkest
Piano - Sopraan
Lyrisch gedicht
The Flemish Connection - Orchestral Music II
Klein Orkest
Lyrisch Ogenblik- Miniaturen II
Miniature
Piano
Lyrische Pastorale
In a Lyrical Way
Night Poem
In Flanders' Fields vol. 96 Where are the snows of yesteryear
Hoorn - Piano
Hoorn - Piano
Hoorn - Orkest
Maagdeke Mei
In Flanders' Fields, Vol. 19
Perels
Piano - Bariton
Piano - Sopraan
Mazurka, nr.2 in f
Belgian Works for Piano
Romantische Vlaamse klaviermuziek
Piano
Piano
't Meezeken
Perels
Piano - Sopraan
Meidag
In Flanders' Fields, Vol. 19
Perels
Piano - Bariton
Piano - Sopraan
Melancholia
When the soul listens
Piano
Memories
Miniature
When the soul listens
Piano
Piano
Minuet Varié
In Flanders' Fields, vol. 15
Piano
Moederken
In Flanders' Fields, Vol. 19
In Flanders' Fields - The classical songs
Piano - Bariton
Piano - Sopraan
Moeders slaapliedeken - Miniaturen I
In Flanders' Fields, Vol. 27
Piano
Morgenstemming
Belgium - A Century Of Music
Flemish romantic music
Homerische Symfonie
In Flanders' fields, Vol. 33
Orkest
Piano
Orkest
Orkest
Mythe der Lente
Homerische Symfonie
In Flanders' Fields, Vol. 33
Romantic Orchestral Music by Flemish Composers Vol. II
Romantische Symfonische Muziek van Vlaamse Componisten
Orkest
Orkest
Orkest
Orkest
Nachtmijmering
In Flanders' Fields, Vol. 19
Miniature
When the soul listens
Piano
Piano
Piano
Nederig Bloempje- Miniaturen II
Belgian Works for Piano
In Flanders' Fields, Vol. 27
Miniature
When the soul listens
Piano
Piano
Piano
Piano
Niet gedenken
In Flanders' fields, Vol. 50 - In Manus Tuas
Koor
O Kind O Kind
Perels
Piano - Sopraan
O mocht ik
Tota pulchra es
Perels
Orgel - Sopraan
Piano - Sopraan
Ouwemansklacht
In Flanders' Fields, vol. 84 - Een boeket vergeten Bloemen
Piano - Bariton
Pastorale
Vlaamse Pianomuziek
Piano
Perels
In Flanders' Fields, Vol. 19
Perels
When the soul listens
Piano - Bariton
Piano - Sopraan
Piano - Sopraan
Romanza
Sonates pour violon & piano
In Flanders' Fields, vol. 04
In Flander's Fields vol. 96 - Where are the snows of yesteryear?
Piano - Viool
Piano - Viool
Viool - Orkest
Saïdjah's Lied
Radio 3 - Literatuur / Partituur
Belgian Works for Piano
Flemish Romantic and Impressionist Piano Music
In Flanders' Fields, Vol. 19
Max Havelaar getoonzet - Ik zal het hooren
Miniature
When the soul listens
Piano
Piano
Piano
Piano
Piano
Piano
Piano
Stemmingsbeeld
(Mood Picture)
When the soul listens
Piano
Stemmingstukje- Miniaturen III in a
Belgian Works for Piano
When the soul listens
Piano
Piano
Stille Gelukzaligheid
When the soul listens
Piano
Twee landelijke stukjes naar
een oud Vlaams Herderslied
Miniature
Piano
Weemoed
When the soul listens
Piano
Weemoedig aandenken
(aan Bobby, hond van L.Mortelmans)
Miniature
When the soul listens
Piano
Piano
Wiegeliedje
In Flanders' Fields, Vol. 19
Liederen op gedichten van Guido Gezelle
Perels
Piano - Bariton
Piano - Sopraan
Piano - Sopraan
Wierook
In Flanders' Fields, Vol. 19
Liederen op gedichten van Guido Gezelle
O' Beata Mater - Maria Liederen
Perels
Piano - Bariton
Piano - Sopraan
Orgel - Koor
Piano - Sopraan
Witte watte Wolken
In Flanders' Fields, Vol. 19
Piano - Bariton

 

lfm logo