nederlands
français
english
deutsch

 
Lodewijk Mortelmans 05/02/1868

Lodewijk Mortelmans

Frans Mortelmans

NEW CD
CD In Flanders' Fields, vol. 84 - Een boeket vergeten Bloemen
PAINTINGS
Schilderijen FM
ART BOOK
Monografie FM

Lodewijk Mortelmans

Frans Mortelmans

Franck Mortelmans

Lodewijk Mortelmans
1868-1952
Composer

Frans Mortelmans
1865-1936
Art Painter

Franck Mortelmans
1898-1986
Pastelist

 
 
 
Publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 24 maart 1994 onder nr. 5698/94

 

 

 

LFM