NL  -  FR  -  EN  -  DE

Fondation Mortelmans - Objectif

 
   La  Fondation Mortelmans  a  pour  objectif  de  mieux  faire  connaître les  compositions  de  Lodewijk  Mortelmans,  et  des  peintures  de  Frans  Mortelmans,  autant  en  Belgique  qu'à  travers  le  monde.
    Les  artistes  (famille)  Ivo  MortelmansAntoon  Mortelmans et  Franck  Mortelmans sont  repris.
 

Lodewijk MortelmansLa fondation fût érigée le 24 mars 1994 à Anvers.
 
Initiallement nommé "Stichting Lodewijk Mortelmans", puis modifié en 2002 en "vzw Lodewijk & Frans Mortelmans", et depuis 2014 en "Stichting Mortelmans".
 
La fondation souhaite promouvoir la reconnaissance des oeuvres autant du compositeur que des deux peintres, en organisant des concerts, en stimulant l'enregistrement d'oeuvres sur CD, et au travers d'expositions des peintures dans divers galeries et musées.
 
La Fondation Mortelmans veut contribuer au patrimoine scientifique, en inventoriant et étudiant les œuvres et la vie des maîtres.
 
 
Er zingt in de ziel van den dichter een wonderlied; en zijne kunst is,
juist dat lied der ziel in woorden duidelijk te maken, in rythmen en klanken.
Toonkunstenaars met dichterziel vangen dat liedeken op, en dragen het gemoedelijk
in geest en hert, dagen en maanden en jaren, en 't vergroeit bij hen in rythmeerende
toonen, in hooger muziek, met dien walm en geur der natuur, met dien walm en wasem
der natuur, met dien walm en wasem der dichtende ziel.
Dichter en toonkunstenaar verstonden malkaar. Zij ademden samen; zij werden één,
en het lied in woorden is geworden een lied in toonen, die uitwalmen en geuren
uit beider ziel in luisterende lucht.
Dat hebbe ik bij het hooren der Gezelleliederen van Mortelmans mogen denken, voelen en genieten.
Dat gij dat ook met de uitgave van Mortelmans liederen genieten moget,
dat wensche ik U.
Hugo Verriest

lfm logo