NL  -  FR  -  EN  -  DE

Lodewijk Mortelmans 1868-1952

 
 

Lodewijk Mortelmans - Dr. J.L.Broeckx 1945Chronologisch-systematische Liste von Mortelmans' Werke

 
LODEWIJK MORTELMANS - een Van-Nu-en-Strakser der Muziek
1945 - Dr. Jan. L. Broeckx - Standaard Uitgeverij
Die Liste wurde zusammengestelt mit Hilfe von Lodewijk Mortelmans, und beendet in 1945 für Herausgabe.
 
Datum
Titel NL
Besetzung
Handschrift
Text
Verlag

A. LIEDER

1887
De Bloemen en de Sterren
+ für Orchester
handschrift
K. Ledeganck
G. Faes, Antwerpen
1888
Afscheid
 
 
Nic. Beets, naar Byron
G. Faes, Antwerpen
1888
't Wordt nacht in mij
 
 
Nic. Beets
G. Faes, Antwerpen
1888 (?)
Leg op mijn hert uw voorhoofd
 
 
Pol De Mont
Willemsfonds, Gent
.... (?)
Sage van Koning Hagen
 
 
A. Rodenbach
Studentenliederboek
K. Heynderickx
.... (?)
Rooken
 
 
'Norwig'
Studentenliederboek
K. Heynderickx
.... (?)
Wetenschap
 
 
J. Vuylsteke
Studentenliederboek
K. Heynderickx
1889
Het Lelieken in den Dale
 
 
T. Stijns
G. Faes, Antwerpen
1889 (?)
Moeder en Kind
+ für Orchester
 
Fr. De Cort
G. Faes, Antwerpen
1889
Nog gistren hield ik u omvangen
 
 
Pol De Mont
G. Faes, Antwerpen
1889
Houd u fier
+ für Orchester
 
Pol De Mont
G. Faes, Antwerpen
1889
Van het Dombeeld
 
 
A. Rodenbach, naar Heine
G. Faes, Antwerpen
1889
Ze liggen lang begraven
 
 
E. Hiel
Van In, Lier
1889 (?)
Groeningerkreet
 
handschrift
W. De Bom
 
1889 (?)
Keerlentelg
+ für Orchester
handschrift
W. De Bom
 
.... (?)
Groeningeveld
 
handschrift
G. Gezelle
 
1890
Haar venster staat open (uit 'Ophelia')
 
 
Pol De Mont
G. Faes, Antwerpen
1890
Al in den schoonen Meie
 
 
LM, naar Heine
G. Faes, Antwerpen
1890
Meisje met uw rozenmondje
 
 
LM, naar Heine
G. Faes, Antwerpen
1890
Wiegelied
 
 
A. S. Ten Brinck
G. Faes, Antwerpen
1890
Van 't Jaor
 
 
B. Van Meurs
G. Faes, Antwerpen
1890
Troost in den rouw
 
 
B. Van Meurs
G. Faes, Antwerpen
1890 (?)
Het Muizeken
 
 
(?)
G. Faes, Antwerpen
1891
In 't Avondduister
 
 
C. Vosmaer
G. Alsbach, Amsterdam
1891
Op mijne Lier
+ für Orchester
handschrift
C. Vosmaer
 
1894
L'Ennemi
+ für Orchester
handschrift
Ch. Baudelaire
 
1896
Te Meie
+ für Orchester
 
C. Vosmaer
Davidsfonds
1896
Ouwemansklacht
+ für Orchester
 
B. Van Meurs
Davidsfonds
1896
Het Kerelskind
+ für Orchester
 
A. Rodenbach
De Ring, Antwerpen
1900
't Pardoent
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
G. Alsbach, Amsterdam
1900
't is de Mandel
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
G. Alsbach, Amsterdam
1900
Hoe schoon de Morgendauw
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
G. Alsbach, Amsterdam
1900
De Vlaamsche Tale
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
G. Alsbach, Amsterdam
1900
Wierook
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
G. Alsbach, Amsterdam
1900
Het jonge jaar
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
G. Alsbach, Amsterdam
1901
't Avondt
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
G. Alsbach, Amsterdam
1901
't Weezeken
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
G. Alsbach, Amsterdam
1901
Koekoek
+ für Orchester
 
Fr. Bastiaanse
Muziekfonds, Antwerpen
1902
't Groeit een Blomken
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
G. Alsbach, Amsterdam
1902
Het strooien Dak
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
G. Alsbach, Amsterdam
1902
Heil u Moeder
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
G. Alsbach, Amsterdam
1902
'k Hoore tuitend Hoornen
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
G. Alsbach, Amsterdam
1903
Doornroosje
+ für Orchester
 
Pol De Mont
G. Alsbach, Amsterdam
1904
Wiegelied
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
G. Alsbach, Amsterdam
1905
Wiegeliedje
 
 
Guido Gezelle
Liederen voor ons volk
1906
Lied van Mignon (Kent gij mijn land)
+ für Orchester
handschrift
Goethe
 
1907
Treurzang
+ für Orchester
 
Frans Mortelmans
G. Alsbach, Amsterdam
1908
Klokkenzang
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
G. Alsbach, Amsterdam
1908
Eerste Communielied
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
Muziekfonds, Antwerpen
1910 (?)
Kindje wat ben je toch zacht
+ für Orchester
 
J. Reddingius
G. Alsbach, Amsterdam
1910
Hansje
 
 
J. Reddingius
G. Alsbach, Amsterdam
1910
Mijn lieveken open je deurken
+ für Orchester
 
J. Reddingius
G. Alsbach, Amsterdam
1911
De Orgeldraaier
 
 
Th. Van Rijswijck
Muziekfonds, Antwerpen
1913
O kind, O kind
+ für Orchester
 
Hugo Verriest
Composers Music Corp. NY
1913
Hoe leutig
+ für Orchester
 
Hugo Verriest
Composers Music Corp. NY
1913
Meidag
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
Composers Music Corp. NY
1913
De stem der Innigheid
 
 
L. Lambrechts
Composers Music Corp. NY
1913
Doe dit te mijn Indachtigheid
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
Composers Music Corp. NY
1913
Als de Ziele luistert
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
Composers Music Corp. NY
1913
Heere God
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
Composers Music Corp. NY
1913
Gaat van mij
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
Composers Music Corp. NY
1913
O, mocht ik
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
Composers Music Corp. NY
1913
Zang der Herten
 
 
Hugo Verriest
Schirmer New-York
1913
De goe Gedachten
+ für Orchester
 
Guido Gezelle
Schirmer New-York
1915
Vlaenderen dijn recht is out
+ für Orchester
 
R. de Clerq
De Ring, Antwerpen
1916
Kerkhofblomme
+ für Orchester
handschrift
Guido Gezelle
 
1925
Leliën
 
 
Pol De Mont
Muziekfonds, Antwerpen
1926
Mystieke Dans
+ für Orchester
 
Pol De Mont
Muziekfonds, Antwerpen
1927
Maagdeke Mei
+ für Orchester
 
Pol De Mont
Muziekfonds, Antwerpen
1927
Avond in den Herfst
+ für Orchester
 
Pol De Mont
Muziekfonds, Antwerpen
1927
Schietgebedekens (uit de Katholieke liturgie)
 
 
 
Muziekfonds, Antwerpen
1928
Poverjanneken
 
 
Pol De Mont
Muziekfonds, Antwerpen
1928
Blauwe Meinacht
+ für Orchester
 
Pol De Mont
Muziekfonds, Antwerpen
1933
Hoe zoet is 't
 
handschrift
Guido Gezelle
 
1934
Witte watte wolken
 
 
A. De Geest
De Ring, Antwerpen
1938
Perels
 
handschrift
Guido Gezelle
 
1938
Blijde Mei
+ für Orchester
handschrift
Guido Gezelle
 
1938
Moederken
 
handschrift
Guido Gezelle
 

B. VOLKSLIEDER

ohne ständige Datierung
 
20 Vlaamsche Volksliederen voor de Jeugd
Lied und Klavier
 
 
Voor Gold en Volk (Veritas), Antwerpen
 
      Sa kindjes, opgepast
      Drij Keuningen
      Masjoofeltje
      Maria die zoude
      Kerstliedje
      Daar ligt ...: Kerstliedje
      Rozen bloeien: Rondendans
      De drie Joden
      Rondedans
      Het liedje van den beiaardier
      Vogeltje, gij zijt gevangen
      Op eenen boom
      Klein kleuterken
      In Jezus' name: Nieuwjaarslied
      Jesus en Sint Janneken
      Het Weesmeisje
      Het hinneken
      Sinterklaas
      Reuzegom: danslied
      Herdersliedje
 
 
 
 
 
29 Oud-Vlaamsche Kerst- en Driekoningenliederen
Lied und Klavier
 
 
Muziekfonds, Antwerpen
 
      Een kindekijn is ons geboren
      Het viel een hemelsch dauwe
      Een Alrelieffelicken
      Coridon
      En er viel een hemelsch dauwken
      Ons is gheboren een kindekijn
      Herders brengt melk en zoetigheid
      Ons is gheboren een uutvercoren
      Een seraphinse tonghe
      Maria die soude
      Herderkens, al soetjens
      Mallewelken
      Herders, Hij is geboren
      Het comet een schip gheladen
      Een kind gheboren in Bethlehem
      In 't stalleken van Bethlehem
      Er is een kinneken geboren
      Joseph, Jesus' vaeder
      Het was een maghet uytvercoren
      Nu sijt willekom
      Er is een jonge maagd
      Ons ghenacet die Avondstar
      Maria ging
      Wel sterre, ge moet er zo stille niet staan
      Wij komen van ’t Oost
      Er kwamen drij koningen met eene ster
      't Was op eenen dertienavond
      Daer kwamen dry Koningen
      Wij komen van Oosten, wij komen van ver
 
 
 
 
 
20 Oud-Vlaamsche Volksliederen
Lied und Klavier
handschrift
 
 
 
      Van ’t paterken
      Jesus en Sint Janneken
      Rosalie mijnen bonami
      Twee gespeelkens
      Maximilianus de Bossu : geuzenlied
      Uitwijkelingslied
      Och, gedinck mijns
      Sint Anna-dag
      De reuskens van Borgherhout : volksdans
      Herderszang
      Het lodderig meisje
      Van het smidje
      Het weesmeisje
      Jesus bloemhof
      Het kwezelken : danslied
      Gekwetst ben ik van binnen
      Herdersvreugde
      Anne Marieke
      Hartsverheffing
      Daar zat een sneeuwwit vogeltje
      Nieuwjaarslied
      Het standbeeld van Duc d'Alf
      Pierlala
      Het was een maget : kerstlied
      Marie die zoude : kerstlied
      Reuzegom : danslied
      Cecilia
 
 
 
 
 
11 Oud-Vlaamsche Volksliederen
Lied und klein Orchester
handschrift
 
 

C. ARIA'S

1893
Een Zielekreet
Mezzo-Sopran und Orchester
handschrift
H. Swarth
 
1895
Ellen, een lied van de smart
Tenor und Orchester
copy handschrift
Fr. Van Eeden
Bib. Kon.Vl. Muziek-Conservatorium, Antwerpen
1924
De Zwane
Alt und Orchester
handschrift
A. Rodenbach
 

D. CHOR WERKE

1890
Licht zij uw Geest
4-Stimmen männer Chor a capella
 
Em. Hiel
Muziekfonds, Antwerpen
1895 (?)
Salve Regina
4-Stimmen gemischtes Chor und Orchester
copy handschrift
 
Bib. Kon.Vl. Muziek-Conservatorium, Antwerpen
1901
Ave Verum
Drei ähnliche Stimme
 
 
Musica Sacra, Mechelen
....
Ave Verum (bewerking voorgaande)
für 5 gemischte Stimme
handschrift
 
 
1921
Vier Oud-Vlaamsche Volksliederen
1. Twee Koningskinderen
2. Gekwetst ben ik van binnen
3. Jesus en Sint Janneken
4. Koekoek
4-Stimmen männer Chor a capella
handschrift
 
 
1921
Cecilia (orig. met klavier)
8 gemischte Stimmen a capella
 
Guido Gezelle
Muziekfonds, Antwerpen
1926
Blijdschap
2-Stimmen mit Orchester
 
Guido Gezelle
Muziekfonds, Antwerpen
1927
Benedictus Dominus
Solo, Chor und Orgel
 
 
Musica Sacra, Mechelen
1938
Fünf Chore
1. Klaar bloed
2. Niet gedenken
3. Geeft mij eens dien dag
4. Jesu, wijs en wondermachtig
5. Heer, mijn hert is boos en schuldig
4 gemengde stemmen
handschrift
Guido Gezelle
 
ohne Datum
Vier Oud-Vlaamsche Volksliederen
1. In Jesu' name
2. Het was een maget
3. Koekoek
4. Daar ligt
4-Stimmen gemischtes Chor a capella
handschrift
 
 

E. CANTATES

1889
Sinaï
Soli, Chor und Orchester (?)
handschrift
2e Prijs van Rome
 
1893
Lady Macbeth
Soli, Chor und Orchester (?)
handschrift
1e Prijs van Rome
 
1903
Lofzang aan het Vaderland
Kindern-unisono und Orchester (?)
handschrift
P.G.N. Nanning
 
1905
De Merode-Cantate
(auch für fanfare durch Frans Van Dijck)
Gemischtes Chor, Kinderchor und Orchester
handschrift
L. Vissenaecken
 
1907
Jong Vlaanderen
Gemischtes Kinderchor und Orchester
copy handschrift
Nico Gunzburg
Bib. Kon.Vl. Muziek-Conservatorium, Antwerpen
Von 'Jong Vlaanderen' besteht er Version auf Englischer Text 'Young America' durch Franck Van Der Stukken, Ausgabe durch Dirk Van der Stucken, Cincinnati.

F. DRAMATISCHE WERKE

1901-1915
De Kinderen der Zee
Dramatisches Singspiel in 3 Akten
handschrift
Raphaël Verhulst
 
1940-1941
Dreizehn Fragmenten
(aus 'De Kinderen der Zee')
1. Gebed van Stella
2. Koor der garnaalvangsters en visschers (1. Akte)
3. Treurkoor (Schlusst 1. Akte)
4. Ballade der Zee (Petrus)
5. Duo van Stella en Ivo (2. Akte)
6. Bolten's liefdesverklaring (2. Akte)
7. Dageraad en zonsopgang (1. Akte)
8. Ivo's liefdelied (1. Akte)
9. Processietooneel (2. Akte)
10. Finale 3. Akte (Orchester allein)
11. Afscheid van Stella en Ivo (3. Akte)
12. Finale 3. Akte (Soli, Chor und Orchester)
13. Vierde en Vijfde tooneelen aus der 1. Akte (Soli, Chor und Orchester)
Soli, Chor und Orchester
handschrift
 
 

G. KLAVIER WERKE

1891
Vier Albumbladen (Primula veris)
1. Stille gelukzaligheid
2. Eenvoudig geluk
3. Opbruisend gevoel
4. Verlangen
 
 
 
Composers Music Corp. NY
1912-1915
Twee landelijke stukjes naar een Oud-Vlaamsch herderslied (Two little Pastorals)
+ für Orchester
 
 
G. Schirmer, New-York
1916
Gevarieerd Menuet (Menuet varié)
 
 
 
Composers Music Corp. NY
1917
Herdenking (In Memoriam)
+ für Orchester
 
 
Composers Music Corp. NY
1917
Hartsverheffing (Exaltation)
+ für Orchester
 
 
Composers Music Corp. NY
1917
Bruiloftsmarsch
+ für Orchester
 
 
Muziekfonds, Antwerpen
1918
Impromptu-albumblad
 
 
 
Composers Music Corp. NY
1919
Gedenkenis (Memories)
 
 
 
Composers Music Corp. NY
1919
Vier lyrische stukken :
1. Idyllische Naklank (Idillic echoes)
2. Opwelling
3. Melancholia
4. Gemoedsleven (Pastorale)

 + für Orchester
 
+ für Orchester
 
 
 

G. Schirmer, New-York
Muziekfonds, Antwerpen
Composers Music Corp. NY
Composers Music Corp. NY
1919
Verlatenheid (Solitude)
+ für Orchester
 
 
Composers Music Corp. NY
1919
Wals
 
 
 
Muziekfonds, Antwerpen
1920
Stemmingsbeeld (Mood Picture)
 
 
 
Composers Music Corp. NY
1920
Eenzame Herder
+ für Orchester
 
 
Muziekfonds, Antwerpen
1921
Het wielewaalt en leeuwerkt
(Like a singing bird)
 
 
 
Composers Music Corp. NY
1923
Gemoedelijkheid
 
 
 
Muziekfonds, Antwerpen
1923-1926
Drie kleine Eligiën
1. Droeve overweging
2. Berusting
3. Allerzielen

+ für Orchester
+ für Orchester
+ für Orchester
 
 

Muziekfonds, Antwerpen
Muziekfonds, Antwerpen
Muziekfonds, Antwerpen
1928
Humoreske
 
 
 
Muziekfonds, Antwerpen
1928
Avondlied
+ für Orchester
 
 
Muziekfonds, Antwerpen
1928-1933
Kindersuite
+ für Orchester
 
 
Muziekfonds, Antwerpen
1929
Twee kleine stukken
1. De Liereman
2. Landelijke Dans
 
copy handschrift
 
Bib. Kon.Vl. Muziek-Conservatorium, Antwerpen
1929
Drie kleine stukken
1. Lyrisch Ogenblik
2. Vreugde
3. Saïdja's Lied
 
copy handschrift
 
Bib. Kon.Vl. Muziek-Conservatorium, Antwerpen
1929
Fantasiedans
+ für Orchester
copy handschrift
 
Bib. Kon.Vl. Muziek-Conservatorium, Antwerpen
1929
Nocturne
(Toen moeder ons slapen deed)
+ für Orchester
handschrift
 
 
1932
Drie Stemmingsstukjes
1. in A
2. in G
3. in A
 
handschrift
 
 
1933
Plechtige Stemming
 
handschrift
 
 
1933
Ernstige Overweging
+ für Orchester
handschrift
 
 
1937
Weemoedig Slaapliedeken voor Bobby
+ für Orchester
handschrift
 
 
1939
In Walsvorm (kinderstukje)
 
handschrift
 
 
1942
Klavierstukje in A
 
handschrift
 
 
1942
Fra Angelico's dansende Engelen
 
handschrift
 
 
1942
Plechtigheid (adagio religioso)
 
handschrift
 
 
1942
Door de stille Kloostergangen
 
handschrift
 
 
1942
Mazurka
 
handschrift
 
 
1942
Weemoedig Aandenken
 
handschrift
 
 
1942
Improvisatie
 
handschrift
 
 
1942
Impromptu
 
handschrift
 
 
zonder datum
27 Oud Vlaamsche Volksliederen
 
 
 
Composers Music Corp. NY

H. KAMMERMUSIK

1910
Lyrische Pastorale
Hoorn in F en klavier of orkest
copy handschrift
 
Bib. Kon.Vl. Muziek-Conservatorium, Antwerpen
1935 (?)
Romanza
Viool en klavier of orkest
handschrift
 
 

I. SYMPHONISCHE WERKE

.... (?)
Jeugdwerk : Wilde Jacht
(symph. ged.)
 
handschrift (verdwenen)
 
 
.... (?)
Jeugdwerk : Streven naar 't Ideaal
(symph. ged.)
 
handschrift (verdwenen)
 
 
1889
Boertige Optocht
(symph. schets)
(1942: herziening orkestratie)
handschrift
 
 
1890
Germania (symphonie)
 
handschrift
 
(in bib. Académie Royale de Belgique
1893
Lyrisch Gedicht (symph. ged.)
(vroegere benamingen : Lyrisch Gezang - Gemoedsidylle)
 
copy handschrift
 
Bib. Kon.Vl. Muziek-Conservatorium, Antwerpen
1893
Mei (symph. ged.)
 
handschrift
 
 
1894
Helios (symph. ged.)
 
handschrift
 
 
1894-1895
Lente-Idylle (symph. ged.)
 
handschrift
 
 
1895
Mythe der Lente (symph. ged.)
 
 
 
Muziekfonds, Antwerpen
1896
Vertelses en Balladen van Peter Benoit
Vertelsel 1. in d klein
Vertelsel 2. in F groot
Ballade 1. in B groot
Ballade 2. in b klein
 
handschrift
Peter Benoit
 
1896-1898
Homerische Symphonie
 
 
 
Breitkopf, Brussel
1897
Hulde aan Peter Benoit
feestmarsch
 
handschrift
 
 
1912-1915
Twee landelijke stukjes
+ für Orchester
handschrift
 
 
1917
In Memoriam (Eligie)
(Suite, deel uit 'Vier Eligiën')
+ für Orchester
handschrift
 
 
1917
Hartsverheffing (Eligie)
(Suite, deel uit 'Vier Eligiën')
+ für Orchester
handschrift
 
 
1917
Bruiloftsmarsch
Ursprungl. für Klavier
handschrift
 
 
1919
Verlatenheid(Eligie)
(Suite, deel uit 'Vier Eligiën')
+ für Orchester
handschrift
 
 
1919
Idyllische Naklank
Ursprungl. für Klavier
handschrift
 
 
1919 (?)
Melancholia
Ursprungl. für Klavier
handschrift
 
 
1920
Eenzame Herder
Ursprungl. für Klavier
 
 
Muziekfonds, Antwerpen
1922
Morgenstemming (symph. ged.)
 
 
 
Muziekfonds, Antwerpen
1923
Berusting (kleine Eligie 2.)
(Suite, deel uit 'Drie kleine Eligiën)
Ursprungl. für Klavier
copy handschrift
 
Bib. Kon.Vl. Muziek-Conservatorium, Antwerpen
1923
Gemoedelijkheid
Ursprungl. für Klavier
handschrift
 
 
1923
Allerzielen (kleine Eligie 3.)
(Suite, deel uit 'Drie kleine Eligiën)
Ursprungl. für Klavier
copy handschrift
 
Bib. Kon.Vl. Muziek-Conservatorium, Antwerpen
1925
Treurdicht (Eligie)
 
 
 
Muziekfonds, Antwerpen
1926
Droeve Overweging (kleine Eligie 1.)
(Suite, deel uit 'Drie kleine Eligiën)
Ursprungl. für Klavier
copy handschrift
 
Bib. Kon.Vl. Muziek-Conservatorium, Antwerpen
1928
Avondlied
Ursprungl. für Klavier
handschrift
 
 
1928-1933
Kindersuite
Ursprungl. für Klavier
handschrift
 
 
1929
Nocturne
(Toen Moeder ons slapen deed)
Ursprungl. für Klavier
handschrift
 
 
1929
Fantasie-Dans
Ursprungl. für Klavier
handschrift
 
 
1930
Jubelmarsch
 
handschrift
 
 
1933-1934
Evangelisch Diptiek
1. Drie Koningen
2. Gethsemanie
 
handschrift
 
 
1933
Ernstige Overweging
Ursprungl. für Klavier
handschrift
 
 
1936
Vertelsel in As.
 
handschrift
Peter Benoit
 
1937
Weemoedig slaapliedeken voor Bobby
Ursprungl. für Klavier
handschrift
 
 
1943
Fra Angelico's dansende Engelen
Ursprungl. für Klavier
für celesta, triangel, harp en strijkers
handschrift
 
 
1943
Nederig bloempje
strijkorkest
 
 
 
1943
Adagio religioso (Plechtigheid)
Symphonisch orkest
handschrift
 
 
LFM