NL  -  FR  -  EN  -  DE

Lodewijk Mortelmans 1868-1952

--------------------------------------------------------------------------

100 jaar na de wereldcreatie in de Koninklijke Vlaamse Opera brengt De Munt onder leiding van chef-dirigent Alain Altinoglu twee concertante uitvoeringen van Lodewijk Mortelmans’ enige opera 'De kinderen der zee'.

--------------------------------------------------------------------------

 
Illustratie van 'De Kinderen der Zee' zoals gepubliceerd in het kunsttijdschrift 'De Vlaamse School' uit 1900.

 

--------------------------------------------------------------------------

 
OMKADERING VOOR JONGE MUSICI   
 
Dit bijzondere evenement zal worden omkaderd door verschillende activiteiten die zich in eerste instantie richten tot conservatoriumstudenten en pas afgestudeerde musici.

1. LODEWIJK MORTELMANS: LEVEN EN WERK
 
2. OMKADERENDE ACTIVITEITEN
 
De uitvoeringen van Mortelmans’ opera door de Munt zijn een ideale gelegenheid om jonge preprofessionele en professionele musici kennis te laten maken met leven en werk van Lodewijk Mortelmans, en met zijn vocale oeuvre in het bijzonder.
 
2.1. STUDIEDAG
 
De studiedag richt zich in eerste instantie tot studenten van de Belgische Conservatoria en tot studenten musicologie, maar kan als introductie ook worden bijgewoond door wie de uitvoering wil meemaken.
 
2.2. MASTERCLASS VOOR ZANGERS EN BEGELEIDERS
 
Het is de bedoeling om conservatoriumstudenten van de afdelingen zang en pianobegeleiding, maar ook jonge professionele zangers en pianisten uit te nodigen voor een masterclass waarin ze door twee eminente musici worden gecoacht, met name mezzosopraan Lucienne Van Deyck en pianist Jozef De Beenhouwer.
 
2.3. ‘MORTELMANS-MARATHON’
 
Tijdens de ‘Mortelmans-marathon’ wordt op één dag tijd tijdens een aperitiefconcert, een namiddagconcert en een avondconcert de integrale liedproductie van Mortelmans uitgevoerd door deelnemers aan de masterclass en enkele jonge professionele zangers.
Dit bijzondere evenement zal via een live stream ook via Facebook te volgen zijn.
 

Organisatie:
Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw i.s.m. Labo XIX&XX (Koninklijk Conservatorium Antwerpen), de Stichting Mortelmans vzw en de Munt
 
Jan Dewilde
Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool)
 
Jan Van Rijswijcklaan 115, Antwerpen 2018
jan.dewilde@ap.be - +32 3 244 18 20
 
 
 
 Download hier de volledige tekst
 

--------------------------------------------------------------------------

 

Opera in de kijker - Nieuwsbrief 201 - november 2019

door Jan Dewilde, SVM

Lodewijk Mortelmans’ opera De kinderen der zee in De Munt

 
.. De uitvoeringen worden gedirigeerd door chef-dirigent Alain Altinoglu die bijzonder enthousiast is over Mortelmans’ partituur. Zijn aandacht werd op Mortelmans’ opera gevestigd door trompettist Manu Mellaerts die hem de excellente cd-opname met fragmenten uit de opera bezorgde. Deze bijzonder opname, met o.a. Liesbeth Devos en Werner Van Mechelen en de Württembergische Philharmonie Reutlingen, gedirigeerd door Dirk Vermeulen, verscheen op het label Phaedra.
..
 
 Download Nieuwsbrief.. of klik op het SVM logo links om de volledige tekst te lezen.
 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Opera in de kijker - Nieuwsbrief 202 - december 2019

door Jan Dewilde, SVM

Lodewijk Mortelmans’ opera De kinderen der zee in De Munt
 

.. Toen Mortelmans in 1893 den eersten prijs van Rome behaalde, ging in zijn geest reeds de gedachten aan een opera om. Dit blijkt uit een interview dat hij verleende aan Ghénusy, den muziekcriticus van La Libre Critique. In dit interview, verschenen in het voornoemde blad (12 november 1893), leest men enkele uitlatingen van den jongen toondichter over zijn toekomstplannen op het gebied van de lyrisch-dramatische compositie. Tevens nam hij de geboden gelegenheid te baat om zijn ideeën over de opera als kunstvorm, en over de operamuziek uit te drukken.
 
In deze en volgende nieuwsbrieven kan u de inzichten lezen van Mortelmansbiograaf prof. Jan Broeckx:
 
 Download Nieuwsbrief.. of klik op het SVM logo links om de volledige tekst te lezen.
 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Opera in de kijker - Nieuwsbrief 203 - januari 2020

door Jan Dewilde, SVM

Lodewijk Mortelmans’ opera De kinderen der zee in De Munt
 

.. Vooraleer tot het onderzoek van de origineele partituur over te gaan, wenschen wij nog op te merken, dat op dit oogenblik (1943) De Kinderen der Zee niet meer in oorspronkelijken staat mag opgevoerd worden, op uitdrukkelijk bevel van den toondichter zelve.
Mortelmans heeft echter uit de oorspronkelijke partituur een suite samengesteld voor orkest, koor en solisten.
Een eerste uitvoering van sommige gedeelten uit deze suite vond plaats te Antwerpen, door de Antwerpsche Concertvereeniging op 24 Januari 1942.
 
In deze en volgende nieuwsbrieven kan u de inzichten lezen van Mortelmansbiograaf prof. Jan Broeckx:
 
 Download Nieuwsbrief
 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Opera in de kijker - Nieuwsbrief 204 - februari 2020

door Jan Dewilde, SVM

Lodewijk Mortelmans’ opera De kinderen der zee in De Munt
 

Partituur - Samenvatting - Eerste bedrijf
In het eerste bedrijf is, van louter muzikaal, zoowel als van dramatische standpunt uit, gezocht naar de noodzakelijke afwisseling tusschen de bewogene en de rustige gedeelten. Over het algemeen overheerschen het melodische en het lyrische, alhoewel ook het rhythmisch-expressieve een voorname plaats inneemt. De scheiding van recitatieven en aria’s is, alhoewel niet stelselmatig doorgevoerd, in de meeste gevallen toch duidelijk te volgen, zoodat van de zijde van den zang, de oneindige melodie van Wanger niet volledig is nagevolgd geworden. Bovendien wordt de ordening der tooneelen, en de constructieve samenstelling van de muzikale partijen in de hand gewerkt door de afwisseling van veelkleurige gedeelten met andere, waar de overheersching van een instrumentengroep overwegend is.
 
In deze en volgende nieuwsbrieven kan u de inzichten lezen van Mortelmansbiograaf prof. Jan Broeckx:
 
 
 Download Nieuwsbrief
 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Opera in de kijker - Nieuwsbrief 205 - februari 2020

door Jan Dewilde, SVM

Lodewijk Mortelmans’ opera De kinderen der zee in De Munt
 

Partituur - Samenvatting - Tweede bedrijf
Het tweede bedrijf, in tegenstelling met het eerste en het derde in een trek geschreven, is bijzonder evenwichtig van bouw. Lyrische en dramatische, bewogene en intieme gedeelten volgen elkaar in bijna regelmatig rhythme op.
De orkestrale inzichten zijn volledig met de vocale en dramatische noodzakelijkheden in overeenstemming gebracht, en behoudens de uitgewerkte symphonie in het derde tooneel, is er niets dat den gang van de actie zou vertragen, en zelfs daar is dat dan nog door de psychologische ontleding geboden. Over harmonisatie plyphonie en orkestratie is ter plaatse gesproken.
 
In deze en volgende nieuwsbrieven kan u de inzichten lezen van Mortelmansbiograaf prof. Jan Broeckx:
 
 
 Download Nieuwsbrief
 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Opera in de kijker - Nieuwsbrief 206 - april 2020

door Jan Dewilde, SVM

Lodewijk Mortelmans’ opera De kinderen der zee in De Munt
 

Algemeene samenvatting.
 
De groote qualiteiten van dit werk lijken ons, na lezing der partituur, als volgt te kunnen worden samengevat:
 
Zuiver muzikaal is "De Kinderen der Zee" overvol van rijkgestoffeerde en gevoelvolle bladzijden, die getuigen van een immer levendige inspiratie en een steeds even nauwgezette uitwerking. De continuïteit van het dramatisch gebeuren is in de muziek volledig gevolgd, en toch is de componist gekomen tot de noodzakelijke afwisseling, die voor een werk van zo langen adem noodzakelijk is.
 
In deze en volgende nieuwsbrieven kan u de inzichten lezen van Mortelmansbiograaf prof. Jan Broeckx:
 
 
 Download Nieuwsbrief
 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Clic for CD Information
CD_50  -  2017
   In Flanders' Fields 97

Uit CD Phaedra In Flanders' Fields 92097 door Jan Dewilde, SVM

 
De 'Kinderen der Zee' is Mortelmans' enige opera. Vermoedelijk was die opera bedoeld om in 1918 het zilveren jubileum van de Koninklijke Vlaamse Opera in Antwerpen luister bij te zetten, maar WO I besliste daar anders over. Uiteindelijk werd het seizoen 1919-1920 uitgeroepen tot jubileumseizoen waarbij tijdens een feestweek in maart 1920 twee populaire Vlaamse opera's werden hernomen, zijnde 'Herbergprinses' van Jan Blockx en 'Quinten Massys' van Emile Wambach.
Op 27 maart 1920 ging 'De Kinderen der Zee' in wereldpremière. Het libretto is van toneelauteur Rafaël Verhulst (1866-1941). De ondertitel is dan ook 'dramatisch zangspel in drie bedrijven'.
Het stuk is in rijm geschreven en geconcipieerd in aria's, duetten en koren. In de publicatie van Verhulsts toneelstuk, dat in 1900 door de stad Antwerpen 'in den wedstrijd van toneelletteren' was bekroond, werd al vermeld dat het 'wordt getoonzet door Lodewijk Mortelmans'.
Het stuk speelt zich af aan zee tijdens de zeventiende eeuw, 'toen de vuurtorens nog gestookt werden'.
 
 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Lodewijk Mortelmans - partituur
 

Muntschouwburg - © Regie der Gebouwen
Fragment 1904 Kinderen van de ZeeFragment van het thema der noodlottige voorspelling
uit "De Kinderen der Zee",
aan m'n vriend
Jules Baetes
Lod. Mortelmans 30 jan. 1904
 
 
 

 

LFM