nederlands
français
english
deutsch

KUNSTKRING : KUNST VAN HEDEN - Antwerpen 1905-1959

--------------------------------------------------------------------------

 
 

BIOGRAFIE : HENRI FESTER

Henri FesterAntwerpen 24.07.1849 - Antwerpen, 18.09.1939
Henri Fester is een van de belangrijkste peters van KvH, benevens de broers Frans en Charles Franck.
Tot de welgestelde ingezetenen der stad die daadwerkelijk meewerken bij de oprichting van KvH behoren verder eigenaars van handelsmaatschappijen en rederijen, bankiers en verzekeraars. Allen brengen uit hun omgeving een aantal steunende leden mee.

 

Henri Fester is een zakenman van duitse afkomst. Hij studeerde in Antwerpen en in Zwitserland. Na de dood van zijn vader kwam hij in zijn firma terecht. In 1874 heeft hij samen met Adolf Mund, de verzekeringsfirma 'Mund en Fester' opgericht. Hun zonen, Ernest Mund en Robert Fester, later eveneens leden van KvH, komen ook in de zaak. De activiteiten nemen zo'n vlucht dat de firma in 1914 reeds over filialen beschikt in een tiental wereldsteden: London, Liverpool, New York, St.-Petersburg, Wenen, Hamburg, ...

Henri FesterHenri Fester was ooit medestichter van de Société de Musique, waar Peter Benoit heeft gedirigeerd. Met de steun van zijn talrijke vrienden richt hij op 31 oktober 1903 de Maatschappij der Nieuwe Concerten op, waarvoor hij meer dan dertig jaar lang de voorzitter blijft. Fester is overigens niet weg te denken uit het muziekleven te Antwerpen: hij is voorzitter van de Toezichtscommissie van het Koninklijk Vlaams Conservatorium, van de Bachvereniging en van de Toonkunstenaarsbond.

De succesvolle start van de Maatschappij der Nieuwe Concerten en van Kunst van Heden werkt aanstekelijk en geeft aanleiding tot een derde initiatief op cultureel vlak: het Bestendig Dotatiefonds voor de Stadsbibliotheek en voor het Museum Plantin-Moretus. Het is een initiatief van de Hoofdbibliothecaris F. Gittens (kampend met een ontoereikend budget), Hoofdconservator Max Rooses en W. von Mallinckrodt, de voorzitter van het fonds, die in die functie weldra wordt opgevolgd door... Henri Fester.

Bij Kunst van Heden is Henri Fester onafgebroken werkend lid vanaf de oprichting in 1905 tot bij zijn overlijden in 1939. Een niet te veronachtzamen facet van KvH is haar voortdurende zorg voor de verrijking van de collecties van het Museum voor Schone Kunsten. Daartoe wordt in 1925, vanuit KvH en naar het voorbeeld van wat de maatschappij Artibus Patriae (met Henri Fester als ondervoorzitter) voor de oude kunst presteert, de vereniging van de Vrienden van de Moderne Kunst opgericht. Ook hier neemt Henri Fester het voortouw. Tientallen zullen nu door (of door bemiddeling van) de Vrienden van de Moderne Kunst hun weg vinden naar het Museum.

Henri Fester heeft ongetwijfeld een grote invloed uitgeoefend binnen vele culturele instellingen van de Scheldestad. Door zijn diverse en talrijke bestuursfuncties en door zijn uistekende relaties met de vermogende burgerij was hij een bindteken binnen de kusntwereld, een aanbrenger van fondsen, een wijze raadsman en een schepper van stabiliteit.

© 1981 - Marc Browaeys

bronnen: In dienst van de kunst - Antwerps mecenaat rond Kunst van Heden - 1991

--------------------------------------------------------------------------

De duitse kolonie van Antwerpen 19de eeuw - Henri Fester en zijn kasteel :
 
Henri Fester en zijn hôtel (de Kunsthumaniora)

 
Hôtel Fester

[veel info ontleend aan de bijdrage van de hand van Jo Braeken]
Halverwege de 19de eeuw stond tussen (wat nu) de Karel Oomsstraat en de Korte Lozanastraat (zijn) een landhuis. Deze wijk, rond de "Warande" (het huidige Koning Albertpark), ontwikkelde zich in de tweede helft van de 19e eeuw tot een exclusieve woonbuurt, zeker toen zich daar rond de eeuwwisseling enkele van de meest vooraanstaande Duits-Antwerpse families vestigden: Osterrieth, Kreglinger, Fuhrmann, Von der Becke… Bij hen voegde zich Henri Fester die het bestaande gebouw tussen 1892 en 1910 in meerdere fasen liet verbouwen en uitbreiden tot het huidige kasteel Fester (neo-Vlaamse-renaissancestijl, architect Henri Thielens). Kort na z’n voltooiing werd het door beschietingen van de Duitse legers (8-9 oktober 1914) verwoest. De familie Fester liet het herbouwen. In de periode na WO II huisvestte het gebouw het Rijksinternaat voor Schipperskinderen of de "Schippersschool", en vanaf 1984 het Rijksinstituut voor Kunstsecundair Onderwijs, vandaag de campus beeldende en audiovisuele kunst, drama en muziek van de Kunsthumaniora.
 

Henri Fester

Henri Fester (1849-1939) was zakenman, een belangrijk promotor en mecenas van de muziek en de beeldende kunsten, en een prominent lid van de Duitse kolonie in Antwerpen. Zijn vader Jules Fester had zich in 1840 vanuit Frankfurt in Antwerpen gevestigd. Na studies in zijn geboortestad Antwerpen en in Zwitserland, richtte Henri Fester in 1874 samen met Adolf Mund de verzekeringsmaatschappij Mund & Fester op, gevestigd aan de Groenplaats, die in 1876 een nog steeds actief filiaal opende in Hamburg. Hij was medestichter van de Société de Musique en van de Koninklijke Maatschappij der Nieuwe Concerten (1903-36), één van de belangrijkste concertverenigingen in België die belangrijke dirigenten en solisten naar Antwerpen uitnodigde, waaronder de componisten Gustav Mahler, Sergei Prokofiev, Sergei Rachmaninov en Igor Stravinsky. Lodewijk Mortelmans, en later Lodewijk De Vocht treffen wij hier als voorzitters aan. Daarnaast liet Fester zich opmerken als regeringscommissaris van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium, als stichter en geldschieter van de Bachvereniging, het Toonkunstenaarsverbond, en als lid en begunstiger van de Antwerpse kunstenaarsvereniging Kunst van Heden / L’Art Contemporain (1905-55), opgericht ter promotie van de eigentijdse Belgische kunst.
 

Kunst van Heden / L’art Contemporain

Carlito Grisar was in 1905 de grote initiatiefnemer. Naast Henri Fester, waren ook Emmanuel De Bom, Max Elskamp en Max Rooses, en iets later Frédéric Speth bij de allereersten. De promotie van hedendaagse kunst en ondersteuning, aanmoediging van de kunstenaars, was het doel. Kunst van Heden trok vooral de aandacht door haar jaarlijkse salons en retrospektieve tentoonstellingen. De eerste expositie in het Museum van Schone Kunsten was volledig gewijd aan de Antwerpse kunstenaars Hendrik Leys en Hendrik de Braekeleer. De volgende jaren werd er aandacht besteed aan werken van o.a. Vincent Van Gogh, Jacob Smits, Rik Wouters, Emile Claus, James Ensor, Eugène Laermans, Walter Vaes, Xavier Mellery…
Over het gebouw: Het kasteel Fester behoort tot de belangrijkste realisaties van architect Henri Thielens, die in Antwerpen actief was in de periode 1880-1914, vooral als ontwerper van klassieke burgerhuizen. Zijn eerste opdrachten voor Henri Fester waren in 1892 de uitbreiding van het bestaande landhuis met een salon en orangerie aan de achterzijde, en in 1899 de plaatsing van het tuinhek met poorten. De belangrijkste ingreep bestond uit de volledige heropbouw van het voorgevelfront in 1900, gepaard met een belangrijke verbouwing en herinrichting van het interieur zoals de nieuwe vestibule en traphal. In 1902 volgde de verbouwing van een bestaand bijgebouw tot stallingen en remise, en in 1908 de toevoeging van een kleine annex met badkamers tegen een van de zij- of achtergevels. Het ontwerp uit 1910 voor de nieuwe wintertuin en het muzieksalon, die tegen de middenpartij van de achtergevel werden aangebouwd, is toe te schrijven aan de architect Joseph Hertogs. Deze fraaie, overkoepelde rotonde uit ijzer en glas, rustend op een open colonnade, werd overigens in 1929 gesloopt. In 1911 liet Fester door Hertogs nog twee herenhuizen in de Van Putlei ontwerpen, die daar nog steeds te bewonderen zijn.

 
bron : vrij ontleend van website: www.wursten.be - © Jo Braeken

 
Aanvulling door Alex Elaut :
Het kasteel Fester is een verbouwing van het kasteeltje dat Nicaise De Keyser hier liet bouwen. Het hekken langs de straatzijde is nog grotendeels van J. Schadde uit de tijd van De Keyser. Rechts van het kasteel stond het imposante landhuis van Mevr. van Eersel. gehuwd met de kunstschilder Karel Ooms.

TOP

lfm logo